Ørsted Limousine Service.

 

Persondatapolitik

Ørsted Limousine Service politik ver. kunders og samarbejdspartneres persondata

 

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om hvordan Ørsted Limousine Service behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

 

Hvilke persondata modtager Ørsted Limousine Service?

Ørsted Limousine Service registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt avt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik. Når du færdes på Ørsted Limousine Service hjemmeside, indsamles om din ip-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at Ørsted Limousine Service behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

 

Hvad bruges personoplysningerne til?

Ørsted Limousine Service bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre oplysningen af vores hjemmeside.

Ørsted Limousine Service udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver Ørsted Limousine Service personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Ørsted Limousine Service som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

Vores data opbevares og beskyttes i en cloudløsning, der er baseret i EU

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

 

Hvordan beskyttes dine data?

Ørsted Limousine Service er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Ørsted Limousine Service træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter sidste køb af varer eller services.

 

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Ørsted Limousine Service brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

http://minecookies.org/cookiehandtering/(http://minecookies.org/cookiehandtering/)

 

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til Ørsted Limousine Service behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Ørsted Limousine Service per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til Ørsted Limousine Service at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.